Rolf Krake och hans hov

Till Leire på Seland, där kung Rolf höll hov, styrde nu Svipdag och hans bröder sin färd. Föga böjd för att upptaga kung Adils män bland sina kämpar, mottog Rolf dem likväl, sedan han fått spörja vilka kämpadater de utfört. Även en annan man från Svithiod kom till hovet i Leire, dit lockad av ryktet om konung Rolfs storhet och djärva bedrifter. Denne man hette Vögg. Då han kom in i kungssalen och fick se Rolf i högsätet utbrast han: I Svithiod sade man att kung Rolf var en ståtlig kämpe, men här sitter ju i högsätet blott en liten krake». Kung Rolf sa: »Namn har du nu givit mig som skall ständigt följa mig, men vad ger du mig i namngåva?» »Därtill äger jag intet», svarade Vögg. »Då må den ge som har något», sade Rolf, i det han drog en präktig guldring av sin hand och gav den åt Vögg. »Må du bli den lyckligaste man, liksom detta är den yppersta klenod!» utropade Vögg. »Med lite är Vögg nöjd», sa kungen. »Det löftet gör jag», sa Vögg och satte sin ena fot på bänken, »att jag skall hämnas din död, om du blir besegrad av människor och jag överlever dig.» Vögg blev sedan antagen bland kämparna och förblev Rolfs trognaste man. Bland Rolf Krakes främste kämpar var även Bodvar Bjarke från Norge, vars öden varit underbara.

Kungligt hov
Rolf Krakes slott???

Lämna ett svar