Mäster Tinglöf i Ekshärad

På Ekshärads kyrkogård i Värmland finns det väldigt många och vackra smidda järnkors på gravarna. Det finns visserligen på många andra kyrkogårdar i både Värmland och på andra håll i Sverige. På Ekshärads kyrkogård finns ca 300 kors med smidda björklöv, och det behöver inte blåsa speciellt mycket för att de ska börja rassla och låta. Det var avsikten när de sattes upp, ljudet skulle skrämma bort alla onda andra från kyrkogården.
År 1712 föddes en liten gosse, som senare skulle bli en mäster. Hans namn var Johan Tinglöf och han blev var smed och urmakare i Ekshärad socken. Hans första ur är från 1772. Tornuret i Ekshärads kyrka gjorde han klart 1783. Sverige låg i krig och landet var ganska urarmat och det uppstod en tvist mellan kyrkan och Tinglöf. Han blev tvungen att acceptera socknens underbud. Men han tog budet med följande ord “Ja, klockan skall gå utan vank och brist, men när jag dör skall hon stånda”, Så blev det, när Johan Tinglöf gick ur tiden, så stannade klockan. Många försök gjordes för att få igång klockan. Alla misslyckades. Till slut rasade lodet ner och förstörde golv och bjälkar i kyrkan. Det var inte förrän 1998 som man lyckades få igång uret igen, då efter 186 års stillestånd. Numera finns uret hos Ekshärads hembygdsgård.

På ett av de vackra korsen på Ekshärads kyrkogård står att läsa “Här under vilar en mäster”. Det är här han ligger och bevakar kyrkogården. Många säger att han måste vara trollkunnig eftersom han kunde göra så fina ur. Det sägs att han en gång var i Norge på en julafton. Han längtade hem och ville gärna fira julen hemma. S¨han sa till församlingen som han besökte:
– Om någon kan hjälpa mig hem, så att jag får fira julafton hemma, så ska han få det bästa ur jag har hemma.
En stor norrman reste sig och sa:
– Jo, det ska jag kunna ordna. Sätt dig i schäsen utanför dörren. Ta med dig det här snöret med tre knutar på. Lossa den första knuten. Om d vill att det ska gå fortare, lossa även den andra knuten. Men den tredje ska du akta dig ordentligt för. Öppnar du den kan det gå illa.
Tinglöf tackade och satte sig i vagnen utanför. Han lossade på den första kbuten. Men det gick för sakta, så han lossade även på den andra. När han började lossa på den tredje fick han klamra sig fast i vagnen. Men han kom hem, exakt då julgröten var färdig. Det var då han insåg att han hade färdats på en stubbe av tall.
Om du besöker något hem i Ekshärad, så är chansen stor att det står ett golvur som Johan Tinglöf har tillverkat. Du hör det enklast när uret slår. I vanliga ur slår det tick-tack tick-tack. Ett ur som Johan Tinglöf har tillverkat slår ting-löf, ting-löf. Ting-löf.

Lämna ett svar