Gumman som trollade bort Braxen

I Mårsjön i Regna – ligger in på Finspångs distrikt det dar – fick de så mycket braxen, så de fick köra med oxar opp ur sjön. De var så lessna, fruntimmera, på det dar, för de fick rensa så mycket.

Då var det en gumma dar, som hette Maja, hon flytta till Fånäs, Maja i Fanas kalla di’na, då sa hon: ”Det har ska vi val bli av med.”

Då tog hon en braxen levanes ur sjön och piska’n med ett ris och kasta’n tebaks i sjön sen och sa: ”Gå åt helsike och ta allihop med dej!” Sen fick de inte en braxen på fyrtio år, så länge den dar gumman levde.

Jag var den första, som fick braxen där sen, jag arrendera dar, och då var de så långa och magra, de var gamla och utlevade.

Lämna ett svar