Skotten i Fårö Kyrka

Det kom en ny Präst till Fårö Kyrka. Vi talar om tidigt 1600-tal, det vill säga, då Gotland ännu tillhörde Danmark. Prästen, Christensson som han hette, var en mycket rättstrogen herre och såg inte med blida ögon hur Fårö-borna utökade sina inkomster genom sjöröveri och liknande.

Prästen flydde från Fårö kyrka

Han anmälde till myndigheterna och sådant fick naturligtvis Fårö-borna att bli på dåligt humör. Under en predikan ställde sig en av bönderna i andra bänkraden upp, tog fram sin pistol och avlossade ett skott mot prästen. I samma stund vände sig prästen mot sidan och kulan missade. Christansson blev rädd och tog genast familjen och flydde hals över huvud, till södra Gotland, han hamnade närmare bestämt i Öja kyrka. Efter några år föll händelsen mer eller mindre i glömska.

Så småningom blev den mindre och mindre trovärdig eftersom man aldrig återfann kulan, som ju bör ha fastnat framme vid altaret, ungefär. Här kunde berättelsen tagit slut, om det inte var för Erik. Erik Olsson var en mycket aktiv konservator, författare och konstnär som levde på Gotland under förra seklet. I slutet av 1950- talet fick han i uppdrag att renovera altaret på Fårö kyrka. De flesta Fårö-borna kände till berättelsen och när man passerade kyrkan passade man naturligtvis på att ställa frågan till Erik:

– Hittar du någon kula? Och Erik svarade Nej varje gång. Men Erik var en handlingens man, som tröttnade på alla frågor. Så en dag tog han helt enkelt med sig en kula, skapade ett litet hål i altartavlans nedre högra hörn, och murade fast kulan. Så på det här sättet blev nu den här sagan en sann sägen… Kulan sitter än idag kvar. Om du tittar längst ner i högra hörnet på altartavlan, under stolsbenet, så ska du finna på kulan, den som Erik satte dit. Var den kulan tog vägen som bonden avlossade, det är det ingen som vet.

Hoburgsgubben

Hoburgsgubben har sin sängkammare i en djup håla i berget som utgör Gotlands sydligaste udde. Många var rädda för gubben, men en av de som bodde närmast var god vän med honom. Han behövde bara knacka med en åra i berget innan han gav sig ut på fiske, så fick han så mycket fisk han bara behövde. Det var en bra lösning för bonden hade det knapert, hans åkrar var små och steniga, dessutom hade familjen skaffat sig många barn.
Som av en händelse kom det så ytterligare ett barn och bonden förstod att han måste bjuda Hoburgsgubben att stå fadder. Hur skulle han bjuda en sådan storätare på ett hederligt dopkalas. Bondens dräng blandade sig i tanken, det var en slug karl. Han frågade om han inte kunde få gå och fråga Hoburgsgubben. Det gick väl för sig svarade bonden, och drängen tog en stor säck över axeln och gick sin väg. Väl framme bankade han i berget, Hoburgsgubben reagerade direkt och frågade:
– Vem är det som bankar i berget=
– Det är drängen från granngården, svarade drängen
– Vad vill du?
– Mitt husbondfolk har fått ett nytt barn och de vill gärna att du står fadder.
– Nå, nå, nå! Svarade Hoburgsgubben. Jag har bott är i sjuhundra år, men det är första gången någon har hedrat mig med att få stå fadder. Vilka fler är inbjudna?
– Vår frälsare Jesus Kristus, sa drängen
– Jaså, vem mera?
– Sankte Per,
– Aj, aj, aj, vem mera
– Sankt Olof.
– Bevare mig väl, sa Hoburgsgubben. Men jag får ändå försöka komma. Vem ska bära fram barnet?
– Jungfru Maria
– Jaha, se där, ska hon det. Kommer det ytterligare någon?
– Nej nu kan jag inte komma på någon mera utom den käcke trumslagaren Tor.
– Nej usch! Sa Hoburgsgubben, då får du hälsa din husbonde och tacka så mycket, men dunderguden kan jag inte med. En gång kastade han en pinne på mitt lår så benet bröts. Du får tacka för hedern och beklaga att jag fått förhinder. Men en faddergåva ska jag ge. Hur mycket brukar man ge?
– Så mycket som man tycker känns hederligt, svarade drängen
Så föll det sig inte bättre än att drängen fick följa med in i Hoburgsgubbens heligaste rum, skattkammaren. Drängen höll upp säcken och Hobrugsgubben öste i en skopa silver och en skopa guld. Sedan frågade han:
– Är det någon som ger mer?
– Jo, nog ger de flesta mer än såhär!
Då tog hoburgsgubben sin skopa och öste i ytterligare tre skopor guld och tre skopor silver. Sedan frågade han igen:
– Ger någon mer än så
– Somliga hedersamma ger nog lite mera, sa drängen.
– Ingalunda vill jag vara den sämste, sa Hoburgsgubben och öste säcken full med guld och silver.
Nu var drängen nöjd. Han trodde inte att han skulle orka bära mera, så han tackade så mycket för den hederliga gåvan och lovade hälsa så gott till sitt husbondsfolk.
– Kom, tillbaka innan dopet, så ska du få fisk till kalaset också, sa Hoburgsgubben.
När drängen kom hem med pengasäcken blev bonden hjärtligt glad och dopkalaset blev ett av de mest påkostade i Sundre sockens historia.

Stolt tittar han ut över Östersjön, den gode gubben

Hur laxen kom upp i Blekingeströmmarna!

Det måste också sägas, att däruppe i Småland i det stora huset bodde en gång en jätte, som hade blivit gammal. De förtröt honom, att han i sin höga ålderdom skulle vara tvungen att gå utför den långa trappan för att meta lax i havet. Det syntes honom vida lämpligare, att laxen skulle komma opp till honom, där han bodde.

Därför gick han upp på taket av sitt stora hus. Där ställde han sig och slungade stora stenar ner i Östersjön. Han kastade dem med sådan kraft, att de flög över hela Blekinge och föll ner i havet. När stenarna föll ner, blev laxen så rädd, att den gick opp ur havet, flydde uppåt Blekingsströmmarna, rände i väg genom forsarna, kastade sig med höga språng uppför fallen och stannade, först när den var långt inne i Småland hos gammaljätten.

Hur sant detta är, syns av de många öarna och skären, som ligger utanför Blekinges kust. Det är inte något annat än de många stora stenarna, som jätten kastade.

Det märks också därav, att laxen alltjämt går opp i Blekingsströmmarna och genom forsar och lugnvatten arbetar sig ända fram till Småland.

Men den där jätten är värd mycken tack och ära av Blekingsborna, därför att laxfiske i strömmarna och stenhuggeri i skärgården, det är arbete, som ger föda åt många av dem än i denna dag.

Ursprung:

Denna saga eller sägen kommer ursprungligen från Selma Lagerlövs läsebok, ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

Folkeslundastenen

Den här stenen ligger nästan mitt på Öland, och det kallas ibland lite slarvigt för Ölands mittpunkt. Det kommer sig från en sägen som säger att det en gång var en jätte som hette Wälter. Han bodde på Öland tillsammans med sin hustru. De kom sig att diskutera vart Ölands mittpunkt egentligen låg. De var båda duktiga på att kasta sten, så de bestämde sig för att använda det som måttstock. De visste att jätten kastade sina stora stenar exakt lika långt som hustrun kastade sina små stenar, de som fick plats i hennes förkläde.

Kastet

Så gick de åt var sitt håll. Jätten gick så långt söderut han kunde, och hustrun gick till den norra delen. Hustrun kastade sin sten först. Hon tog i allt vad hon kunde och hivade iväg stenen sju mil. Så tog jätten sats och kastade sin stora sten. Den flög lika långt, sju mil, och hamnade precis över hustruns lilla sten. De gick båda mot nedslagsplatsen och när de kom fram fick de se att jättens stora sten hade hamnat över hustruns. Då visste dom exakt var Ölands mittpunkt var.

Ölands mittpunkt

Där här hände sig för länge länge sedan i Folkesunda. Och än idag tror många att detta verkligen är Ölands mittpunkt. Den exakta mittpunkten ligger några kilometer norr om Folkesundastenen. Den stora stenen kallas för kroppkakan, samma namn som Ölands goda landskapsrätt.

Vägvisare på Öland, kanske till öns mittpunkt...

Vägvisare på Öland, kanske till öns mittpunkt…

Mäster Tinglöf i Ekshärad

På Ekshärads kyrkogård i Värmland finns det väldigt många och vackra smidda järnkors på gravarna. Det finns visserligen på många andra kyrkogårdar i både Värmland och på andra håll i Sverige. På Ekshärads kyrkogård finns ca 300 kors med smidda björklöv, och det behöver inte blåsa speciellt mycket för att de ska börja rassla och låta. Det var avsikten när de sattes upp, ljudet skulle skrämma bort alla onda andra från kyrkogården.
År 1712 föddes en liten gosse, som senare skulle bli en mäster. Hans namn var Johan Tinglöf och han blev var smed och urmakare i Ekshärad socken. Hans första ur är från 1772. Tornuret i Ekshärads kyrka gjorde han klart 1783. Sverige låg i krig och landet var ganska urarmat och det uppstod en tvist mellan kyrkan och Tinglöf. Han blev tvungen att acceptera socknens underbud. Men han tog budet med följande ord “Ja, klockan skall gå utan vank och brist, men när jag dör skall hon stånda”, Så blev det, när Johan Tinglöf gick ur tiden, så stannade klockan. Många försök gjordes för att få igång klockan. Alla misslyckades. Till slut rasade lodet ner och förstörde golv och bjälkar i kyrkan. Det var inte förrän 1998 som man lyckades få igång uret igen, då efter 186 års stillestånd. Numera finns uret hos Ekshärads hembygdsgård.

På ett av de vackra korsen på Ekshärads kyrkogård står att läsa “Här under vilar en mäster”. Det är här han ligger och bevakar kyrkogården. Många säger att han måste vara trollkunnig eftersom han kunde göra så fina ur. Det sägs att han en gång var i Norge på en julafton. Han längtade hem och ville gärna fira julen hemma. S¨han sa till församlingen som han besökte:
– Om någon kan hjälpa mig hem, så att jag får fira julafton hemma, så ska han få det bästa ur jag har hemma.
En stor norrman reste sig och sa:
– Jo, det ska jag kunna ordna. Sätt dig i schäsen utanför dörren. Ta med dig det här snöret med tre knutar på. Lossa den första knuten. Om d vill att det ska gå fortare, lossa även den andra knuten. Men den tredje ska du akta dig ordentligt för. Öppnar du den kan det gå illa.
Tinglöf tackade och satte sig i vagnen utanför. Han lossade på den första kbuten. Men det gick för sakta, så han lossade även på den andra. När han började lossa på den tredje fick han klamra sig fast i vagnen. Men han kom hem, exakt då julgröten var färdig. Det var då han insåg att han hade färdats på en stubbe av tall.
Om du besöker något hem i Ekshärad, så är chansen stor att det står ett golvur som Johan Tinglöf har tillverkat. Du hör det enklast när uret slår. I vanliga ur slår det tick-tack tick-tack. Ett ur som Johan Tinglöf har tillverkat slår ting-löf, ting-löf. Ting-löf.

Osumflodens tillkomst. Ligger i Albanien.

Det här är berättelsen om hur Osumfloden kom till, för många många år sedan…

I södra delen av Albanien ligger två bergstoppar, Mount Shpirag och Mount Tomorr. Det berättas att innan de båda bergen blev just berg, så var de två jättar som bodde i området. De levde fredligt med varandra, sida vida sida. Men så en dag kom det en flicka vandrande och det bar sig inte bättre än att de båda jättarna blev förtjusta i flickan direkt. Hon blev å sin sida väldigt förtjust i båda jättarna, ingen hade tidigare uppvaktat henne på det sättet. Vem hon skulle välja visste hon inte. De båda hade sina fördelar.
Det bar sig icke bättre än att de båda jättarna började slåss. Det slogs så väldigt att marken skakade under dom. Till slut blev det för mycket, så de förvandlades till var sitt berg. Ja, du vet vilka. Flickan blev otröstlig och började storgråta, ja hon grät så mycket att det skapades en flod, Osumfloden. Flickan hamnade i floden, och vad man kan se, så gråter hon ännu, för floden får nytt vatten hela tiden där den rinner förbi staden Berat.

Bjäru

Lite avsides och för sig själva låg en gång två små gårdar. De hade ganska nära till stranden, och fisket hjälpte deras magra åkertegar. Efter sin tids sätt att se räknades de inte för fattigfolk. Det gjorde de inte eftersom de kunde föda både häst, ko, gris och lamm. Gubbarna var lugna och stillsamma och allmänt omtyckta. Men deras kärringar var i hög grad hår av ”hin”. De var fulla med fanen och den ondes ben, sades det. Avundsjuka och missunnsamma. Ingen av de tålde att det gick framåt för den andre.
En dag kom en gammal gubbe från en annan socken vandrande förbi. Han vilade upp en stund på den största gården. Matmoderns beklagade sig att ingenting räckte till. Trots att de släpade och snålade dag och natt.
Gubben, som förrästen på grund av sitt favorituttryck kallades tvi täusan, hörde på: Ni skall skaffa er ”a bjäru” hon är bra att ha, hon bär till huset, sa han. Han erbjöd sig, att mot ersättning göra en sådan. Allt han behövde var ett ullgarnnystan, lite pinnar och lump. Så behövde han vara ensam på ladan. Han fick det han begärde, och tog fram ur sin ränsel sin svarta konstbok, som han en gång fått av Hånn-Per. På kvällen kallade han bondhustrun, och hon fick se ett underligt djur, med pinnar till ben, rulta iväg till granngården. Efter en stund kom hon tillbaka hem och tömde ur mjölk och ägg. Sedan gav hon sig iväg igen, nu till nästa gård. Nu ökade välståndet på den gården. Men kärringen var lika snål och elak för det. Men grannens ko, som varit duktig på att mjölka, blev nästan sin och mager, hur väl hennes husbonde än pysslade om henne.
De beslöt att söka en kräkdoktor för henne. Närmast till hands var Tvi täusan. Han kom med svartkonstboken och pulver. Husbonden, Far Israel, undrade vad deras duktiga Blomma råkat ut för. Det är något i grannskapet som har ”a bjäru” sa Tvi Täusan. Far Israel undrade om man kunde bli kvitt sådant mack. Tvi Täusan begärde ett pris, så skulle han hjälpa dem.
”Du skall borra tre hål i lagårdsdörren, två under och ett över, som en triangel. Så ska du lägga dig på höskullen, så att du kan se ner på kon. När bjäru kommer och går in, ska din hustru stänga dörren utifrån. Då har hon ingen annan väg ut än genom hålen. Så ska du säga ”fall i kull i Jesu namn”. Sedan sköter det sig självt, sa gubben.
Bjäru kom, mjölkade färdigt och plockade ägg. Men när hon skulle gå var det omöjligt. Treenigheten vågade hon sig inte på. När Far Israel därtill befallde henne att falla, blev hon bara en lumphög och några pinnar. Borta var hon, blomma mjölkade som förut, och kärringarna var lika sura på varandra igen. Den ende som tjänade på det här var Tvi Täusan, Men han är den man sist talar med, sa folk, så någon aktning fick han inte heller.

En sägen från Breared, en bit utanför Halmstad

Det här hände sig för flera hundra år sedan. På gården Skallinge i Breared bodde en fru som var oerhört rik. Hon anlitade tjänstefolk som skulle hålla åkrarna rena från småsten. De kastade jorden genom rissel, ett gammalt ord för såll.
Frun använde inte toapapper, som inte fanns på den tiden. I stället använde hon linblånor, som då hennes pigor fick samla in och tvätta. Sedan spann man lingarn av detta.

En gång, då frun var som stoltast över sin rikedom, stod hon vid kanten av ån, där den passerade gården. Hon kastade sin stora dyrbara ring och ropade: Så omöjligt som det är att få igen denna ring, så omöjligt är det för mig att bli fattig.

Så gick det en tid, ja faktiskt flera år. På bygdens gemensamma ålafiske fångades det en stor ål, som hade en ring nedanför huvudet. Och det var den ring som Frun hade kastat ut i ån. Frun fick igen sin ring och hon blev fattig innan hon dog.

Den här sägnen berättas i byn, som ett varnande exempel, Du ska icke skryta över dina rikedomar, det kan gå illa.

Berättelse från förr – En avbruten jakt

En berättelse

Förr i världen fanns där de som kunde skjuta vilket villebråd det önskade. När som helst och var som helst. Den här gången hade de varit ute en torsdagsmorgon och skulle gå på jakt. Men de hade försovit sig. När de väl kom iväg mötte de en kvinna som gick baklänges. Hon ville inte visa ryggen , för den var ihålig som en trädstam. De hade mött skogsjungfrun. För att inte reta upp henne, valde de att avbryta jakten den dagen.

Berättat av en kvinna i femtioårsåldern från Slaka socken.